Energie přírody a přírodní duchové

15. srpna 2011 v 20:53 | Mína La Voisin |  Autorské články
Příroda a její energie nás ovlivňuje již od pradávna. Působení květin, stromů a dalších rostlin můžeme sledovat i v jedné z potřeb člověka a to v potřebě estetické. Snad každý má doma květináč, snad každý někdy dostal květinu nebo ji daroval někomu jinému. Příroda však na člověka působí také na bázi jiné energie. Pokud vejdeme do lesa, uklidníme se, dech se prohloubí, rytmus srdce se zpomalí a my se cítíme vyrovnaní, klidní a dobře. Krom toho pohled na zelené listy uklidňuje i naši nervovou soustavu. A navíc energie přírody je velice silným zdrojem inspirace, pohody, harmonie a také - magie.

Již od ranných dob lidské existence byla příroda něčím, co bylo chováno v úctě. Bohužel dnes se od přírody spíše odlučujeme a ochuzujeme se tak o obrovské množství energie. Dříve, kdy lidé žili v souznění s okolní přírodou, neexistovali civilizační choroby ani mnoho jiných zdravotních obtíží, které se začaly vyskytovat až v dobách pozdějších, kdy se člověk stáhnul do svých zabedněných obydlí a na úctu k přírodě buď zapoměl, nebo hůř, začal si myslet, že příroda je něco, co je potřeba ovládnout, mít v područí a využívat. K velkému odloučení od přírody nastalo především v době křesťanského středověku, kdy bylo téměř vše přírodní, jako je chuť na sex, láska citová i tělesná, pudové lidské záležitosti a další, považováno za něco nečistého, nehodného a ďábelského. Křesťanský svět se zaměřil na oslavování nepochopitelné, neviditelné a nedotknutelné modly Boha a zapoměl, že jen díky přírodě okolo nás máme co dýchat, jíst, pít, kde spát a že jsme se narodili pouze díky ní. Uctívání přírody a přírodních bohů, užívání přírodních látek v léčebných procesech, to vše a mnoho dalšího bylo zakázáno a trestáno. Naštěstí se dnes stále více lidí vrací ke starým přírodním náboženstvím, neboť si uvědomují, že díky přírodě a matce Zemi máme tu možnost žít a hodlají svůj život prožít více ve svazku s dárkyní svého života, s přírodou, než v bezohlednosti a neúctě.

Příroda jako celek, planeta Země, se často chová jako samostatně myslící organismus. Jako kdyby jednala jako bytost, uvědomující si sama sebe a své možnosti. Zdají se vám přírodní katastrofy v poslední době více pravidelné a méně náhodné? Pak zajisté nejste sami. Jako by příroda zvedala varovný prst před svými dětmi, které ji, ačkoliv byla vždy milující a dobrotivou matkou, opovrhují a chovají se jako nevychovaní výrostci. Nikdo už s jistotou nemůže říci, zda máme ještě šanci svou "reputaci" napravit a dokázat matce Zemi, že jsme stále jejími dětmi, které si jí váží, vzhlížejí k ní a milují ji.


Jak můžeme využít energii přírody v našem osobním životě? Pokud se přímo nezabýváte magií, ale chcete zakusit kouzlo přírody, stačí si pořídit domů květinu v květináči, pravidelně se o ni starat a mluvit na ni. Rostliny totiž dokáží vycítit myšlenky a energii jejich majitele nebo lidí okolo nich. Je dokonce vědecky prokázáno, že rostliny, ke kterým se s láskou promlouvá, rostou rychleji, vydávají výraznější vůni a mají více květů. Ovocné stromy pak například plodí více ovoce a větší množství kvalitních kusů. Rostliny jsou schopné také přebírat z okolí negativní energii nebo emoce a vysílat do okolí energii pozitivní. Proto se (samozřejmě s přihlédnutím na aktuální stav člověka) doporučuje umisťovat květiny do pokojů nemocných lidí. Lidé trpíci depresemi, úzkostí, strachy, či jinými psychickými problémy by také měli mít ve svém obydlí květiny. Po určité době je však nutné květiny u takto nemocných lidí vyměnit, neboť i květina stejně jako například kámen a polodrahokam, mouhou být přesyceny energií, která k nim putuje a mohou začít hynout, vadnout a tím okolí vracet to, co do sebe přijaly. Zároveň se do místnosti, kde spí nemocný člověk nemají umisťovat schnoucí nebo usušené dekorace a dekorativní rostliny. Schnoucí rostliny totiž své okolí "vysávají" a berou si především energii pozitivní. Usušené rostliny, ačkoliv mohou být nádherným dekorativním prvkem, zároveň vzbuzují pocity smutku, ačkoliv to u majitele takové sušené květiny nemusí být patrné a ani on sám nemusí tuto skutečnost vycítit.
Dále je vhodné také často pobývat v přírodě. Jak již bylo řečeno v úvodu, pobyt v přírodě, nejlépe pak v lese či u vody harmonizuje celé tělo, léčí a zároveň podporuje dobrou náladu.
Pokud máte psychické potíže, můžete vyzkoušet přírodní prostředky, jako jsou například čaje. Kupříkladu čaj z meduňky či třezalky příznivě působí na nervový systém a má uklidňující účinky. Čaj ze sušených květů levandule zase napomáhá k utišení a dobrému spánku. Na tělesné obtíže, jako jsou vyrážky či akné je třeba vhodný odvar z heřmánku, který má antibakteriální, čistící a utišující účinek.
Pokud se chcete přírodě revanšovat a nestačí vám jen třídit plasty, můžete občas - i když je to v mnoha ohledech takříkajíc sisyfovská práce - pomoci přírodě tak, že uklidíte třeba část lesa. Lidé jsou dnes skutečně nevychovaní, z lesů si dělají skládky a odpadkový koš. Vězte, že takovým činem, i když bude v poměru k celé planetě zdánlivě nepatrný, přírodě ve svém okolí pomůžete.


A jak využít přírodní energii v magii? Čarodějové a čarodějky odpradávna pracují s přírodní energií, ať už se jedná o rituální praxi, práci s bylinkami či kameny apod. Čarodějnictví a pohanství má v úctě přírodu a její "zákony". Cyklus pohanských svátků - z nichž mnohé pak, ovšem s jiným jménem a jinak postaveným poselstvím, převzali křesťané - se odvíjí od přírodní cyklu roku a změn ročních období, od slunovratů a rovnodenností. Energie přírody byla známá již mnoha starodávným kmenům, které ji uměli využívat ve svůj prospěch - a samozřejmě za tento dar byli přírodě vděčni, brali si jen to, co skutečně potřebovali a vraceli jí to, co si vzali ve formě úcty, obětin a lásky.
Magie pracuje s pomocí 5 základních přírodních živlů, ohně, země, vody, vzduchu a ducha, protože - ano, skutečně - i příroda a vše, co se v ní nachází, ať už je to živý organismus či neživý, má svou duši. Dále využívá dalších přírodních sil, jako je energie Měsíce, Slunce a dalších planet. Příroda skrývá netušený magický potenciál. Například energie bylin se dá využít nejen při tělesných a psychických obtížích, ale i při vykonávání rituálů, při výrobě sáčků a škapulířů, při výrobě vykuřovadel, olejů apod. Mnoho bylin má rituální a magické využití, klasický příklad je například růže, která je využitelná v rituálech ohledně lásky, citů a přátelství. Stejně tak například levandule, která má mimo jiné třeba i očistné, harmonizující a ochranitelské účinky, stejně jako například starček, který také působí jako odvraceč zla. Ochranitelsky působí například také semínka kopru. Sporýš se dá využít například v situacích, kdy je potřeba peněz a povzbuzení. Šalvěj má očistné účinky a absorbuje negativní energie. Pelyněk volá dobré duchy, bodlák a především pak jeho semínka odstraňují kletby, květ černého bezu pomáhá při uzdravení, bobkový list podporuje koncentraci a hodí se pro meditace, dubové listy podněcují sílu, ženšen podporuje sexualitu a ženskou energii, ibišek podporuje vášeň, lékořice zase věrnost. Vyjmenovala jsem jen několik bylinek a případy, pro které mohou být použity, bylin, květů a dřevin je samozřejmě mnohem více.
Energii přírody oceníte také při meditaci. V přírodě je snadnější dosáhnout meditačního stavu a vaše prožitky a zklidnění bude hlubší a intenzivnější. Příroda je také ohromnou studnicí nápadů a inspirace, proto například psaní rituálů je například v lese pod stromem snažší. Mnoho rituálů se provádí venku, neboť se tak člověk, který rituál vykonává, dostane lépe do souznění s matkou Zemí, její energií, dvojnásob to pak platí při vykonávání rituálů, které souvisí se sezónními svátky, se slunovraty a rovnodennostmi.
Energie přírody se dá výborně použít při léčení a to buď tak, že ji použije druhá osoba, která vás bude energeticky léčit, nebo vy sami. Při léčení energiemi se totiž napojujeme na okolní "dárce" energie, kterými mouhou být vesmír, energie kamenů nebo energie okolní přírody. Použití vlastní energie při léčení je totiž nevhodné, za prvé může se stát, že osoba se na okamžik zamyslí a místo pozitivné léčivé energie do nás bude "pumpovat" něco jiného. Za druhé využití vlastní energie je vyčerpávající a namáhavé, protože člověk "vybíjí své vlastní baterky". Pokud chcete zkusit léčení přírodní energií sami, můžete, není to nic těžkého. Vyberte si strom, který je vám sympatický, ať už vzhledem, jménem, nebo ho máte zkrátka rádi a rádi se k němu vydáváte na procházku. Zaujměte polohu, která je vám příjemnější a to buď takovou, že usednete a zády se opřete o kmen stromu nebo takovou, že se ke stromu přitisknete břichem a obejmete jej. Druhá varianta je v mnohém lepší, za prvé se stromu dotýkáte co největší plochou a za druhé, hlavním místem, kde se v lidském těle koncentruje energie, je oblast solar plexu, to jest oblat břicha okolo pupíku. Zajisté není náhodou že právě tímto místem vede u nenarozených pupeční šňůra. Jakmile jste pohodlně opřeni (ať už zády či přední stranou těla) o strom, můžete začít. Ponejprve stromu objasněte své záměry, ať už nahlas či v duchu. Můžete například říci "Zdravím tě, strome (znáte-li název stromu, použijte jej), velice tě žádám a prosím o dar, o věnování trochy tvé překrásné a jemné energie, neboť mé tělo i můj duch jsou velmi unaveni. Tímto tě prosím o pomoc a uzdravení. Prosím tě s láskou a úctou." či si vymyslet vlastní formulování vašeho přání či žádosti. Držte se však předepsaného postupu, strom pozdravte, své přání konkretizujte, projevte stromu úctu a žádejte jen tolik, kolik je opravdu nutné. Chovejte se ke stromu jako k lidské bytosti, od níž žádáte velikou laskavost a pomoc. Jakmile ucítíte jemné teplo či se začnete usmívat nebo cítit příjemně, strom je připraven vám svou energii dát. Pokud neucítíte nic, či v horším případě chlad, bolest či jakýkoliv jiný negativní vjem nebo jen nepatrný negativní pocit, jako například smutek, strach, lítost apod., vyberte si jiný strom, neboť tento pro vás není vhodný. Jakmile vám strom dá svolení k napojení se na jeho podstatu a k čerpání jeho energie, představte si, že se vpíjíte do kůry stromů, nebo že vás strom obrůstá a celý tento proces je nadmíru příjemný. Častokrát není další postup nutný a již tím, že se na strom takto napojíte, začnete čerpat energii. Pokud chcete, můžete si ale představit, že do vás ze stromu "vtéká" jemná zelená energie ve formě tekutého paprsku či mízy. Až ucítite, že jste dostali přesně tolik, kolik potřebujte, představte si, že strom kolem vás opět odrůstá nebo že vy se dostáváte ven z příjemného objetí kůry a dřeva. Po této proceduře strom pohlaďte, poděkujte mu a rozlučte se s ním, například tak, že řeknete (opět buď v duchu nebo nahlas) "Děkuji ti, strome (pokud znáte jméno, nazvěte strom tímto jménem), za tvou pomoc a podporu. Přijmi mou vděčnost a lásku, jako poděkování za nádherný dar, který jsi mi věnoval. Nyní však již musím odejít a proto se s tebou loučím. I když budu pryč, budu na tebe stále vzpomínat a co nejdříve tě přijdu znovu navštívit a ujistit se, že se ti dobře daří." Můžete si samozřejmě vymyslet jiné poděkování, ale opět se držte předepsaného postupu, tzn. stromu vroucně poděkujte, rozlučte se s ním a ujistěte ho, že vaše úcta k němu přetrvá. Pokud mu chcete vyjádřit náklonost obětinou, vylijte mu třeba ke kořenům rituálně posvěcené mléko či víno, či v jeho blízkosti zakopejte do země ke kořenům posvěcený polodrahokam naplněný vaší láskyplnou energií. Ke stromu se po následující dobu několikrát vraťte a vždy jej alespoň pohlaďte po kůře a pozdravte, stačí vyslovit v duchu či nahlas "Zdravím tě." Při léčení se napojujete na duši (či ducha) stromu a tím se dostáváme k přírodním duchům.


Slovní spojení "Přírodní duchové" dnes vyvolá v lidech především představu elfů či víl, což samozřejmě není špatně. Existuje ovšem nepřeberné množství přírodních duchů, přes elfy, skřítky, víly, dryády (duchy stromů), najády (duchové vod, člověk si je dokáže lépe imaginovat, pokud je představíme pod jménem "Rusalky"), permoníky, trpaslíky a mnoho dalších. Pojem "víly" totiž zahrnuje ohromné množství bytostí, od malých stvořeníček, jejichž pastelová křídla se podobají křídlům vážek či motýlů, přes středně vysoké bytosti různého vzezření až po vysoké, ba dokonce obrovité, majestátné osoby, jako jsou třeba duchové velice vysokých stromů či duchové hor. Ne nadarmo existuje krásné pořekadlo, že "Každé semínko má svou vílu, která mu něžně říká - Vyrůstej!" Každá květina, strom, keř, kámen, potůček, pramínek, hora, travní porost, mech, houba a další, mají svého vlastního přírodního ducha, ať už si pod tím představíme osobitou a originální bytost, či podstatu toho kterého organismu. K dosažení napojení se na podstatu rostliny a komunikace s jejím vlastním duchem či přírodní bytostí, je různá cesta. Někteří lidé jsou schopni napojit se na rostlinu a komunikovat s ní velmi jednoduše, jiní musejí trénovat. Obecně prospívá meditace v blízkosti rostliny, se kterou chcete komunikovat. Jakmile se cítíte připraveni, usedněte před květinu, strom, horu nebo vodní plochu (apod.), se kterou chcete navázat spojení a dotkněte se jí lehce dlaněmi. Pozdravte rostlinu (horu, vodu apod). podobně, jako jste zdravili strom, od kterého jste žádali dar energie. Nyní ovšem požádejte, aby se vám otevřela a aby vám dovolila navázat s ní spojení. Opět platí to stejné, co u stromu. Pokud máte pozitivní pocity, jste na správné cestě. Pokud máte negativní pocity, ještě nenastal správný čas. Pokud cítíte, že jste dostali svolení, představte si podstatu rostliny, jejího ducha. U růže to může být například krásná, jemná, něžná dívka v růžovo-rudých šatech, u dubu statný, silný, vousatý muž, u staré vrby hodná, laskavá stařenka. Následně komunikujte s touto podstatou. Sdělte jí, že si velice vážíte toho, že s ní smíte komunikovat, že si ceníte času, který vám věnuje. Můžete ji poprosit o dar energie, můžete ji poprosit o dar ochrany či si zjistit, k jakému magickému účelu se ta která rostlina používá a požádejte ji o podporu. Pokud komunikujete s duchem hory, můžete ho požádat o podporu síly, stability a klidu, pokud komunikujete s vodou, můžete ji požádat například o podpoření fantazie, dodání inspirace a harmonie. Také můžete pouze setrvat v klidu bez jakýchkoliv přání napojeni na ducha rostliny a čerpat jen krásný pocit z jeho přítomnosti. I v případě, že chcete jen v poklidu zůstat napojeni bez jakýchkoliv žádostí, požádejte ducha, aby vám dovolil u něj setrvat. Jakmile budete chtít spojení ukončit, poděkujte bytosti, rozlučte se s ní a sundejte dlaně. Přírodním duchům můžete také přinést obětinu, ať už se bude jednat třeba jako u stromu o mléko, či víno, můžete například na větev stromu zavěsit malý dekorační předmět, jako je třeba broušený krystal apod., ale pouze tak, abyste strom či rostlinu nepoškodili a neublížili jí. Pokud se vám nepodaří spojit se s přírodním duchem hned napoprvé, nezoufejte. Po troše cviku to půjde a navíc, čím častěji budete s přírodními duchy komunikovat, tím snažší pro vás bude se na jejich podstatu napojit.
Jelikož jsou rostliny a dokonce i kameny a "neživé části přírody" žijícím a samostatně myslícím systémem, je nutné mít jejich svolení, pokud si chcete nějakou jejich část odnést s sebou. Zkrátka rostlinu či jiný objekt pozdravte a slušně a s úctou jim vyjevte svůj záměr a požádejte je, aby vám bylo dovoleno vzít si s sebou něco na památku. Řiďte se opět svými pocity. Když vám bude příjemně, získali jste svolení. Pokud ne, svolení nemáte. Ptejte se i těch rostlin a plodin, které jste si sami vypěstovali na své zahrádce. Vězte, že takto získané květiny budou déle svěží a více vonět a zelenina a ovoce bude chutnější a výživnější. Stejně postupujte i v případě, že hledáte vhodné dřevo pro výrobu magické hůlky či jiného rituálního nebo magického předmětu. Vždy si vezměte jen takové množství, kolik skutečně potřebujete, maximálně si berte dřevo navíc, pokud víte, že se vám výroba předmětu na poprvé nepovede, či se toho obáváte. Takovou skutečnost dřevině také sdělte, aby byla obeznámena s tím, proč si berete tolik materiálu, kolik si berete. Pokud si dřevo odnesete bez dovolení, je to to stejné, jako byste jej "ukradli" či "unesli" a vámi vyrobený předmět nebude fungovat tak, jak má, jelikož se s vámi nikdy plně neztotožní a tak nebude ani vám dovoleno se s ním plně ztotožnit a napojit se na jeho energii. Ptát se ovšem nemusíte například větví volně ležících na zemi, které sbíráte na oheň, pokud ovšem chcete být perfekcionisti, můžete. Každopádně, dřevo pro magické a rituální předměty se obecně získává z rostoucích stromů a keřů, neboť padlé dřevo se považuje za "mrtvé" a tudíž energeticky prosté. Často se můžete setkat s názorem, že pro magickou hůlku je vhodné třeba dřevo z jabloní, ale řiďte se vlastními preferencemi a vlastním pocitem. Hůlek můžete vlastnit několik a každá může být zasvěcena jiné činosti a může být každá z jiného dřeva.


Ať už budete energii přírody využívat přímo či ne, mějte vždy na paměti, že příroda je tím lůnem, ze kterého jste byli zrozeni, které vás živí, chrání a vychovává a které vás, až nastane čas, s láskou opět přijme zpět, a podle toho se k přírodě také chovejte. Není správné si od přírody neustále pouze brát a nic jí nedat na oplátku. Matka Země ocení každou vaši pomoc a pokud se k ní budete chovat s láskou, úctou, upřímností, laskavostí a citem, bude se stejně chovat ona k vám. A pak poznáte, že kráse Matky Země se skutečně nic nevyrovná.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Rada Rada | E-mail | Web | 5. května 2017 v 12:58 | Reagovat

Moc pěkný článek!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama