O duševních průvodcích a jak s nimi komunikovat

23. října 2011 v 17:24 | Mína La Voisin |  Autorské články
Strážní andělé. Duchovní nebo duševní průvodci. Průvodci životem. Magičtí či duchovní pomocníci. Mistři vývoje. Můžeme je nazvat mnohými způsoby. Dohlížejí na nás jak v osobním normálním životě, tak i v životě duchovním. Duševní průvodci jsou neocenitelní společníci, především pak v momentech, kdy tápeme v našem duchovním vývoji, nejsme si jisti, jakou duchovní cestou se vydat a nebo pokud máme strach při vykonávání různých magických "procedur".Duševní průvodci jako pomocníci v běžném a v duchovním životě
V našem běžném, materiálním, tělesném životě nám duchovní průvodci dávají pocit jistoty, sebevědomí a bezpečí, a to v takových momentech, kdy si přestáváme věřit, například před velikou zkouškou. Pomáhají nám najít směr, jakým by se náš život měl ideálně ubírat, ať už se jedná o směr náboženský, či směr na styl vybrání vhodné školy a posléze povolání atd. Chrání nás před obtížními či nebezpečnými situacemi. Snad každému se již někdy přihodilo, že jen tak tak vyvázl z nepříjemné situace bez zranění nebo bez jiných následků. Duševní průvodci jsou totiž těmi, kdo zvyšují naše cítění a vnímání, zbystřují naše smysly, zkrátka - dávají nám dar intuice.
V duchovním životě nás pak tito průvodci chrání při rituální praxi a při provozování dalších magických operací, dodávají nám sílu, rozhodnost, pevnost, připraveni pomoci nám stojí po boku při astrálních cestách, meditacích, napomáhají nám při koncentraci, výběru pomůcek a jsou zdrojem inspirace např. pro psaní vlastních rituálů.

Formy duševních průvodců
Nejčastěji se s duševními průvodci setkáváme v podobě andělů či zvířat. Mohou mít však i jinou formou. Duchovním průvodcem nám může být i jiná energetická a jemněhmotná bytost, jako jsou víly, skřítkové, božstva, duchové apod. Duchovní průvodce nám bývá často předurčen a zjevuje se nám v podobě, která je nám milá, tak, aby pro nás byli příjemní a jejich přítomnost nás uklidňovala, byla nám k užitku a ne, aby nás děsila či v nás vzbuzovala nedůvěru nebo rozpaky. Proto se stává, že lidé, věřící v anděly nejčastěji získají jako duševního průvodce anděla nebo jemu podobnou světelnou bytost, osoby, preferující určitý zvířecí druh toto zvíře často dostává jako svého průvodce a tak dále. Duševními průvodci, co se týče zvířat, nemusejí být pouze žijící druhy zvířat, ale i druhy již vyhynulé či různá mýtická zvířecí stvoření, jako draci, jednorožci a další bytosti tohoto typu. Duševní průvodce je člověku daný a může se stát, že bude člověku dovoleno být v kontaktu hned s několika těmito bytostmi, jelikož člověk může mít i několik duševních průvodců, ne striktně pouze jednoho.Jak zjistit, kdo je mým duševním průvodcem?
Možnosti, kterak se seznámit se svým duševním průvodcem je hned několik. Můžeme se s ním setkat na svých astrálních cestách, můžeme jej zahlédnout při regresi, ve snech, či za pomocí vlastní intuice.

Jak se setkat s duševním průvodcem?
Astrální cestování - Je asi nejlepším způsobem, jak se setkat se svým průvodcem. Až se přenesete do astrálu (princip astrálního cestování bude ve zkratce vysvětlen níže*), nechte vaši duši doplout až na místo, kde se budete cítit příjemně. Velice dobře působí například sluncem zalitá louka s potůčkem a několika stromy. Požádejte mocnosti, v které věříte, aby za vámi poslali vašeho průvodce. Pokud nevěříte určité deitě (jako je například Bohyně Matka Země či archandělé apod.), promlouvejte přímo k duševnímu průvodci. Poproste jej, aby se vám zjevil a přiblížil. Vše čiňte s absolutní úctou a pokorou. Před vámi by se měla zformovat/zjevit nebo odněkud k vám přijít určitá bytost. Dejte na svou intuici. Pokud vám bytost bude příjemná, pozdravte ji, pokud to bude možné, promluvte si s ní a požádejte ji abych vás chránila a vedla životem materiálním i duchovním. Pokud vám bytost bude jakkoliv proti srsti, poděkujte jí, sdělte jí, že na její sílu ještě nejste připraveni a rozlučte se s ní, ale nehněvejte se na ni a nesnažte se ji zastrašit nebo násilně odehnat. Mnoho knih a příruček radí, že pokud se vám váš duševní průvodce zjeví ve formě jakéhokoliv hmyzu či hadů a ještěrů, neměli byste ho přijímat, to znamená, že na něj máte reagovat stejně jako na bytost vám nepříjemnou, sdělit jí, že na ni nejste připraveni a s úctou se s touto bytostí rozloučit. To, zda je drak ještěrem nebo ne, je snadno nabízející se otázka. Obecně ovšem platí toto - pokud je vám bytost velmi příjemná a jste si vnitřně jisti, že je to skutečně ta, kterou hledáte, že je hodna vaší důvěry a je s vámi zkrátka vnitřně propojena, přijměte ji, i kdyby se před vámi zjevila tarantule.
(* Astrální cestování - jedná se o stav, kdy naše astrální, jemněhmotné tělo, či chcete-li duch/duše, opouští naše tělo fyzické. Naše duše pak může putovat na nespočet různých míst. Astrální cestování se dá využít k duševnímu vývoji, léčení sebe i druhých, hledání odpovědí na naše otázky, setkávání se s různými bytosti atd. Pokud chcete astrálně cestovat a jste úplný začátečník, zkuste nejjednodušší formu cvičení, které dopomůže vaší duši na určitý čas opustit fyzické tělo a oprostit se tak od materiálních okovů. Zaujměte polohu v leže na zádech, nejlépe na posteli či na podložce tak, aby se vám leželo příjemně. Nohy neskrčujte, nepřekládejte přes sebe a ruce nechte položené vedle těla. Snažte se ležet rovně. Ujistěte se, že máte klid, místnost je větraná a je v ní pro vás příjemná teplota. Samozřejmě se můžete také přikrýt. Zavřete oči, uvolněte se jak to jen půjde a zklidněte svůj dech. K tomuto stavu si můžete dopomoci meditační hudbou, vhodné jsou například bubínky či mantry. Poté si představte, že tíha z vašeho těla pomalu mizí - například ve formě jiskřiček, které odfoukne jemný vánek - a odlétá a spolu s ní se z vašeho fyzického těla zvedá i vaše tělo astrální, vaše duše a to tak, že oproti tělu fyzickému bude toto tělo "průhledné", bude zkrátka "jemnější". Začněte u nohou a skončete hlavou. Největší pozornost je třeba věnovat oblasti okolo pupíku, tzn. oblasti solar plexu, neboť v tomto místě se koncentruje nejvíce naší energie a proto může být "uvolňování" této oblasti obtížnější. Stejně tak může být obtížnější oblast krku a hlavy. Nezalekněte se však, pokud se vám hned nepodaří oblast solar plexu uvolnit. Přeskočte ji, uvolněte zbytek a pak se k ní vraťte. Jakmile máte toto za sebou, udržte si představu, že vaše duše se volně vznáží ve vzduchu kousek nad vaším fyzickým tělem. Je dobré představit si, že z pupíku vašeho duševního těle vede tenká stříbrná nitka do pupíku vašeho fyzického těla, neboť tento "spoj" se vám častokrát může hodit na vaší cestě zpátky. Poté nechte vaši duši vzlétnout k nebesům zkrz stěny, sledujte, jak se pod vámi zmenšuje váš dům, vaše město, kontinent a nakonec celá země. Pokud se dostanete až sem, máte téměř vyhráno. Nacházíte se nyní v podstatě ve vesmíru, v universu, odkud už můžete kamkoliv jinak. Vaše fyzické tělu už byste v tomto momentě neměli takřka cítit, neměli byste vnímat své normální fyzické okolí a i doprovodná meditační hudba by měla znít pouze vzdáleně, či vůbec. Nyní si představte, že před sebou mezi shluky hvězd, galaxií a planet vidíte zavřené dveře. Ty vedou do vašeho astrálního světa. Dveře otevřete a nahlédněte dovnitř. Váš astrální svět může vypadat různě, ten můj má například podobu nádherné louky, plné tulipánů a fialek, kterou z jedné strany chrání hustý potemnělý les a z druhé strany vysoká hora s vodopádem. Uprostřed louky se pak nachází menší jezírko a vedle něj kamenný kruh, ve kterém si čistím auru a "opravuji" trhliny ve svém ochranném štítu. Slunce svítí, ale nepálí, je příjemně, vane lehký osvěžující vánek. Okolo mě pobíhají různá zvířata, skřítci, víly a další bytosti. Jakmile za dveřmi uvidíte místo, které je vám příjemné, vstupte. Pokud se vám prostor za otevřenými dveřmi nebude zdát milý, zavřete a představte si o kus dál dveře jiné. Pokud se vám nepodaří dveře otevřít a to ani když si představíte jiné, vraťte se zpět do fyzického světa a zkuste astrálně cestovat jindy - způsob návratu vysvětlím později. Jakmile vstoupíte do vašeho světa, zkuste se spojit a vaším duševním průvodcem výše zmíněným způsobem. Můžete pak na tomto místě se svým průvodcem pobýt, promluvit si s ním, domluvit se s ním, jakým způsobem ho k sobě budete volat v potřebných situacích a tak dále, či se jen těště z přítomnosti této bytosti. Až budete odcházet, rozlučte se, vyjděte ven a zavřete za sebou dveře. Nyní se podívejte k pupíku, odkud vede nitka dolů k naší zemi. Vydejte se po směru této nitky, až uvidíte ležet vaše nehybné tělo na posteli. Narovnejte se s vaščím duševním tělem nad něj tak, abste jej kopírovali a ponořte se do něj, vklouzněte do něj, jako když se noříte do vody. Za chvilku ucítite opět tíhu svého těla a budete moci otevřít oči. Po této cestě se nezapomeňte najíst a napít. Nejen že získáte sílu, ale příjmutí potravy vás uzemní, tzn. přitáhne zpět k fyzickému světu. Pokud se nenajíte ani nenapijete, může se stát, že se budete cítit "rozlétaní", lehcí apod., což po určité chvíli ale také odezní. Tento postup použijte, budete-li se o astrální cestování pokoušet sami. Může vám s ním však pomoci i léčitel a jemu podobný člověk a dokonce i zkušený psycholog, který vás bude hlasem navádět na správnou cestu a pomůže vám dostat se ven z vašeho fyzického těla a zpátky.)Regrese - Regrese funguje především na principu zaznamenávání automatický myšlenek, o kterých sami mluvíte a někdo jiný je zapisuje. Při takové regresi můžete sedět nebo ležet, tak aby vám to bylo příjemné a cítíte své fyzické tělo, pouze interpretujete obrazy, které vám vyvstávají v hlavě, myyšlenky a pocity. Regresi vede zapisovatel, který vám přesně říká, jak postupovat. Regresi opět může provádět léčitel, někdo jemu podobný apod. anebo i psycholog. Zapisovatel vás nechá sestoupit do podvědomí, odkud plynou veškeré obrazy, o kterých pak budete mluvit a které budou zapsány. V regresi můžete krom setkání se s duševním průvodcem zažít také návrat do určité doby svého života, dětství, prenatální dobu či dokonce minulý život a zjistit tak třeba původ některých svých neduhů, nemocí, zlozvyků apod.

Sny a intuice - Pokud se vám ve snu opakovaně zjevuje určité zvíře nebo nějaká jiná bytost a máte z ní dobrý pocit, existuje velká pravděpodobnost, že právě ona bude vaším duchovním průvodcem. Stejně tak funguje intuice. Milujete kočky? Máte všude sošky, obrázky a dalčí předměty s kočičí podobou? Kočky, i cizí, za vámi chodí a mazlí se, i když vás neznají? Cítíte uvnitř sebe pocit, že v sobě máte něco kočičího? Pak zřejmě bude vaším duchovním průvodcem kočka.


Jak zavolat duševního průvodce k sobě?
Duševní průvodci ve své neviditelné formě jsou neustále s vámi. Máte-li ovšem strach, cítíte-li se jakkoliv ohroženi (např. při magické praxi) nebo jen potřebujete podporu, stačí si představit světelný tunel, kterým váš průvodce přichází a zastavuje se až vedle vás. Dotýká se vás a tím vám dodává sílu. Pokud má váš průvodce nějaké jméno - takové, které intuitivně vycítíte, je vám průvodcem sděleno nebo si ho tak sami pojmenujete, volejte na něj tímto jménem. Za každou pomoc a radu svému duševnímu průvodci vždy poděkujte.

Duševní průvodci jsou obdivuhodné bytosti, které si zaslouží naše uznání. Nehledě na vaše náboženské vyznání či přesvědčení, jsou připraveni stát vám po boku a pomáhat vám.

 

10 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Lukky Lukky | Web | 23. října 2011 v 17:57 | Reagovat

Zaujímavé ;)

2 Mína La Voisin Mína La Voisin | 25. října 2011 v 18:28 | Reagovat

[1]: Moc děkuji :)

3 li li | 27. října 2011 v 13:49 | Reagovat

krásné. a ty obrázky jsou krásné.
já snažím se zkontaktovat své anděly už opravdu dlouho, silně v ně věřím, a někdy je cítím. bohužel nejsem schopná s nimi komunikovat.
a taktéž mám únavový syndrom.
:(

4 Mína La Voisin Mína La Voisin | 28. října 2011 v 23:20 | Reagovat

[3]: Moc děkuji :) Vím, jak je těžké přes únavu napojit se na své průvodce, je to občas nadlidské úsilí... Přeji Ti hodně síly do života pro boj s CFS :)

5 yanagi yanagi | 20. listopadu 2011 v 12:38 | Reagovat

úplně přesně napsané :)! můj zvířecí průvodce je pravděpodobně vlk.celkem často si s ním povídám,nebo mi dokonce radí.někdy se  to opravdu hodí.ať už když potřebuju opravdovou pomoc,nebo taky jen ve hrách.když sem byla malá,taky jsem na něj byla napojená,a mamka chodila do práce,ale taťka nás doma většinou hlídal a jednou jsme hráli takovou hru,že nám schovával takový svítící balonek a kdo ho dřív našel,vyhrál.já jsem vždycky měla něco jako vidinu,kde ten balonek je,a tam,kde měl být,tak tam jsem ho i našla.jednou jsem se svého průvodce ptala,jak to s těma průvodcema vlastně je,a on  mi řekl přesně to,co je napsáno v tomto článku.musím uznat,že mít svého průvodce a být na něj napojen se často vyplatí!

6 Mína La Voisin Mína La Voisin | 24. listopadu 2011 v 20:19 | Reagovat

[5]: Děkuji :)
V tom se shodneme, i já mám vlka :) A několik nádherných osob, pokud je tak mohu nazývat. Někde v aktualitách je příběh o mém napojení na vlčici v zoo :)

7 Eretria Eretria | 18. prosince 2011 v 14:26 | Reagovat

Překrásný článek! :)

8 Hikari Hikari | 16. května 2013 v 21:27 | Reagovat

moc hezké=)

9 Hanka Hanka | E-mail | 13. dubna 2014 v 12:12 | Reagovat

už jsem prožila astrální putování..ale za těmi dveřmi bylo spoustu malých dětí které se ke mě tulily a říkaly že jsou rádi že jsem za nimi přišla..dokonce se tam objevila moje dcera a říkala mami nebojse..(dcera žije).. Co to znamená

10 KezvinStike KezvinStike | E-mail | 20. ledna 2018 v 0:40 | Reagovat

natural remedies for ed
http://viagrawithoutdoctorpres.com - viagra without a doctor prescription
  viagra funny
<a href="http://viagrawithoutdoctorpres.com">viagra without prescription
</a> - viagra softtabs
viagra backache

11 ThozasGox ThozasGox | E-mail | 3. dubna 2018 v 12:50 | Reagovat

uk viagra onlineclinic prices
http://rxviagracan.com - viagra for sale
  buy viagra online uk
<a href="http://rxviagracan.com">viagra for sale
</a> - viagra 20mg canada sort by
viagra reviews women location

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama