Živly a jejich Elementálové

18. září 2012 v 15:59 | Mína La Voisin |  Autorské články
Tento článek vyšel v upravené formě v časopisu Záhady Života, v čísle pro srpen (8) 2012. Více zde.

Duchové živlů, kteří hýbou tímto světem. Podstata ohně, vzduchu, země a vody. Bytosti stvořené z plamenů, větru, hlíny a kapek rosy. Prostupuje jimi živelná energie naší planety, jsou skutečnými dětmi Matky Země. Lze je ovládnout? Nebo s nimi alespoň navázat kontakt? Pojďme to tedy nyní zkusit...Živly a jejich duchové
Celý svět kolem nás je tvořen z pěti základních elementů, což je oheň, voda, země, vzduch a duše. Můžeme je vídat všude kolem nás a to nejen v přírodě. Jejich symbolika pronikla i k lidem a tak se znázornění živlů objevuje třeba i na tarotových kartách nebo amuletech a talismanech. Živly existují také uvnitř našeho lidského těla. Co vlastně živly symbolizují a jací elementálové k nim patří?

Živel ohně je teplý a suchý, náleží mu jižní světová strana a jeho podstata je mužská. Znamení zvěrokruhu, která označujeme jako ohnivá jsou Beran, Lev a Střelec. Živel ohně jim dodává energii, optimismus a nadšení, ale také vznětlivost a vztek a lidé narození ve znamení ohně bývají často choleriky. Ohniví elementálové se nazývají Salamandři a jejich těla jsou tvořena plameny, popelem, kouřem nebo světlem. Můžeme je tedy najít ve velkém ohni, ve sluneční záři, v sopkách a vulkánech, ale také v mihotavém plamínku svíčky. Jejich život proto trvá od několika málo vteřin až po tisíciletí. Salamandři nejsou upnuti pouze k jednomu místu, neboť oheň a teplo vzniká a zaniká na mnoha místech naší planety současně a žijí na všech místech, kde se šíří oheň nebo kde je teplo, například na pouštích a hvězdách. V tělech zvířat a lidí elementálové regulují teplotu a podněcují vášeň.

Živel vzduchu je teplý a vlhký, náleží mu východní světová strana a jeho podstata je také mužská. Mezi znamení vzdušná řadíme Blížence, Váhy a Vodnáře. Vzduch přínáší myšlenky, nápady a komunikaci a lidé vzdušného znamení bývají sangvinici. Elementálové vzduchu se nazývají sylfy a jejich těla jsou tvořena vzduchem, větrem, vzdušnými víry. Sylfy můžeme najít prakticky všude, kde se hýbe vzduch, to znamená, že jsou kolem nás pokaždé, když se nadechneme, když zavane vítr a dokonce i když motýl mávne křidélkem. Někteří sylfové žijí na zcela konkrétních místech naší planety a starají se zde o proudění vzduchu, což se děje například i v plicích zvířat a lidí, kde pomáhají také vyjadřovat emoce a vstřebávat myšlenky. Častokrát však putují po celé Zemi, unášeni větrem.

Živel vody je mokrý a studený, náleží mu západní světová strana, jeho podstata je ženská. Mezi vodní znamení zvěrokruhu řadíme Raky, Štíry a Ryby. Vzdušný živel přináší sny, vize, emoce a intuici. Lidé narození ve vodních znameních jsou citliví a bývají tudíž spíše melancholiky. Vodní elementály známe pod názven najády, v Čechách pak nejčastěji jako rusalky. Jsou tvořeni vodou, sladkou i slanou a starají se o vodu ve všech jejích podobách, od malých kapek až po obrovské oceány. Dokonce je můžeme najít i v loužích, děšťových mracích nebo ve vodovodních kohoutcích a lahvích s nápoji a jejich moc přímo odpovídá velikosti vodních ploch, které obývají a hlídají. Najády jsou vázány k určitým místům, neboť každá vodní plocha má svou najádu. V tělech živých bytostí se starají o všechny tekutiny včetně krve, hlídají sny a imaginaci a pomáhají vyrovnávat se a vstřebávat emoce.

Živel země je studený a suchý a náleží mu severní světová strana a jeho podstata je optě ženská. Znamení zemská jsou Býk, Panna a Kozoroh. Zemská znamení jsou praktická, opatrná a spolehlivá a lidé narození v zemských znameních jsou často flegmatiky. Zemští elementálové jsou známí jako gnómové a jejich vzhled bývá různý, neboť elementálové země ochraňují hlínu, kameny a rostliny, proto jejich těla mohou být tvořena hlínou, kamínky, květy, listy, kůrou nebo třeba i kořeny. Gnómové obývají konkrétní místa na zemi, a to všude, kde existuje hlína, kameny nebo rostliny. Dokonce i každý malý kamínek nebo drahokam má svého gnóma. U lidí a zvířat se starají o fyzické tělo a zdraví, vitamíny, minerály, orgány kosti, fyzické smysly, podporují naši odolnost vůči okolí a smysl pro realitu.


Posledním živlem je duše, neboli také éther. Občas narazíme i na označení akáša. Nemá danou podobu a vyskytuje se všude kolem nás. Vdechuje svému okolí život a je hybnou silou našeho bytí. Je živlem, který pomáhá zemi, vzduchu, ohni i vodě existovat, tvořit i ničit.

Elementálové - jak je poznáme?
Každý z elementálů má svou podobu a v takové je můžeme i spatřit. Krom svých obvyklých vzezření, kdy jsou jejich těla tvořena projevy živlů (plameny, vítr, tekoucí voda, hlína), se mohou objevovat i v jiných podobách, které můžeme snáze zahlédnout a pochopit.

Elementálové ohně, Salamadři, pokud se našemu zraku zjeví, vyjímečně to bývá jinak než ve formě ohně a plamenů nebo záblesků světla a blesků. Mohou se však ukázat jako zvířata červené, rudé nebo oranžové barvy, a může se jednat o ptáky, světlušky, hady, lišky, vlky, motýly a další. Můžeme je spatřit také ve formě ohnivých mužíků, rarášků a skřítků, čertíků, draků nebo fénixů.

Elementálové vody, Najády, se zjevují nejčastěji v ženské podobě, jako jemné víly tvořené vodou či vodní párou a v jejich vzhledu se odráží vzhled vodní plochy, kterou stráží. Najády bývají neobyčejně krásné a řadí se mezi ně i slavné sirény, mořské panny, dévové, rusalky a různé vodní žínky. Pokud se zjeví v jiné podobě, ukazují se nejčastěji jako zvěř obývající vodu nebo místa u vody, jako jsou například ryby, žáby, mloci, vodní hmyz a různí obojživelníci, labutě, jednorožci, bludičky nebo také vodní rostliny.

Elementálové země, Gnómové, mají různý vzhled. Jejich vzezření ovlivňuje místo, které obývají. Gnómové, přebývající v hlíně tak budou mít tělo tvořené ze zeminy, písku nebo kamínků a kořínků rostlin, Gnómové žijící ve skalách pak mají tělo tvořené horninou a drahými kameny. Gnómové, kteří se starají o rostliny, mají tělo tvořené kořeny, kůřou, dřevem, květy, oddenky, semínky a listy. Konkrétně duchové stromů se nazývají dryády. Ukáží-li se v jiné, než ve své původní podobě a zvolí-li zvířecí vzhled, můžeme je spatřit jako zvěř, která žije v zemi nebo je s ní těsně spjata, jako jsou myši, krtci, zajíci, brouci a žížaly, nebo obři, elfové, trpaslíci a enti.

Elementálové vzduchu, Sylfy, nemají konkrétní tvář, mohou se jevit dokonce asexuálně, neboť často nepoznáme, jaké mají Sylfy pohlaví, přesto jsou velice krásné. Některé sylfy obývají i hudební nástroje, proto k nám mohou promlouvat také skrze hudbu a hlas. Mohou se ukázat ve formě andělů, duchů a vzdušných skřítků. Pokud zvolí jinou podobu, ukazují se často jako létající zvířata, ptáci, motýli, hmyz nebo padající lístky, peříčka a kvítka, dále také jako meluzíny, gryfové a pegasové.

Jak komunikovat s elementály?
S elementály se nejčastěji komunikuje na úrovni astrální nebo v myšlenkách, jen málokdy k nám promlouvají skutečným hlasem a většinou se tak stane především v případech, kdy oni kontaktují nás. Existuje ovšem nějaký způsob jak s nimi navázat komunikaci i v případě, že se nám elementálové sami neozývají? Ano, i to je možné. Existuje několik způsobů, jak takové komunikace dosáhnout.
Nejprve je nutné ujasnit si proč chceme elementála kontaktovat. Potřebujeme pomoc při magické praxi? Žádáme od nich radu nebo pomoc? Cítíme se slabí a rádi bychom za jejich asistence posílili své fyzické nebo psychické tělo? Je nutné být si jistý důvodem, kvůli kterému se snažíme elementála kontaktovat. Pokud už máte zkušenosti s komunikací nebo s kontaktováním určitých přírodních bytostí bývá snadnější kontaktovat i elementála, který k tomuto živlu náleží. Například pokud jsme již navázali kontakt s dryádou, duchem stromu, půjde nám lépe komunikovat se zemskými elementály. Pokud jste ještě s žádnou energetickou bytostí nekomunikovali a přesto chcete s navazováním kontaktu začít, je dobré ujasnit si, kterou živelnou bytost chcete oslovit. Nejjednodušším způsobem je kontaktovat elementála živlu, který k nám náleží a to podle našeho znamení zvěrokruhu. Nejsme-li si jisti, zda je pro nás určený živel vhodný (například jsme-li Býci, máme určený živel země a přesto tíhneme více k vodnímu živlu), můžete si jej samozřejmě vybrat podle oblíbenosti. Pokud si nevíme, který je pro nás nejvhodnější nebo který se nám zdá být nejoblíbenějším, je vhodně určitý čas pobývat "ve společnosti" každého z živlů zvlášť, například držet v rukách hlínu, vykoupat se v řece, dívat se do plamenů nebo nechat vítr, aby si pohrával s našimi vlasy. Pokud nepomůže ani toto, zkuste typologii podle barev a najděte si svůj živel na základě své nejoblíbenější barvy. K ohni náleží černá, červená, oranžová, žlutá a zlatá. Ke vzduchu náleží modrá, bílá, fialová, šedá a pastelové barvy. K zemi patří zelená, různé odstíny hnědé a okrové a i černá. K vodě pak patří modrá, stříbrná a tyrkysová.


Pokud víte, kterého elementála chcete kontaktovat a proč, můžete zkusit několik možností. Tou nejjednodušší je pobývat v blízkosti vašeho živlu a čekat na elementálovu vlastní reakci. Nechte jej, aby si na vás zvykl, prohlédl si vás, myšlenkami či nahlas mu sdělte, kvůli čemu jej hledáte a proč jste si vybrali právě jeho. Meditujte, uklidněte se. Nechte vítr, aby vám prolétl vlasy, oheň, aby vás hřál, zemi, aby nesla vaše kroky a vodu, aby vás příjemně ochladila a očistila. Pobývejte v přítomnosti vašeho živlu co nejčastěji, například choďte často do přírody, zapalujte svíce, myjte své tělo, poslouchejte hudbu. Až budete mít pocit, že je nejvhodnější čas elementála kontaktovat, klidně se posaďte a představte si, že se vás živel ve své nejběžnější formě dotýká a tento pocit je vám velice příjemný. Voda vás lehce nadnáší, vzduch vás ovívá, oheň něžně hřeje a zem pod vámi je uklidňující a stabilní. Poté vyslovte své přání a nechte na sebe živel působit. Můžete cítit mravenčení, tlak, teplo, mírný chlad, i jiné pocity. Všechny vám však musejí být příjemné. Pokud se budete cítit špatně nebo nejistě, okamžitě ukončete imaginaci živlu kolem vás. Jestli vám však bude působení živlu milé, pokračujte. Nezáleží na tom, zda budete mít oči zavřené či nikoliv. Za chvíli by se vám elementál měl zjevit a to buď ve své původní formě nebo v podobě zvířete. Nezjeví-li se vám ani po delší době, nestrachujte se. Momentálně zřejmě ještě nejste na takovou formu komunikace připraveni. Jakmile se však ukáže, pozdravte jej, vyjádřete myšlenkou či slovy, co od elementála žádáte. Může vám vyhovět, ale také nemusí. Pokud dosáhnete svého a elementál vám pomůže, poděkujte mu a po ukončení komunikace obětujte něco jeho živlu, například jídlo nebo nápoj, polodrahokam či přívěšek, zkrátka něco, co se vám bude zdát vhodné a milé. Nezapomeňte však na životní prostředí ve svém okolí. Nejlépe totiž uctíte živly tím, že se budete k přírodě chovat ohleduplně a s úctou.


Elementálové bývají vrtkavé a nestálé bytosti, které často mění svou podobu. Vznikají a zanikají se vznikem a zánikem svého živlu. Ovlivňují chod věcí kolem nás, dávají světu jeho tvář a charakter. Působí i na naše těla, a to jak fyzická, tak i duševní. Dodávají nám sílu svého živlu, odvahu a chuť překonávat životní překážky a nástrahy. Díky nim vnímáme, myslíme, rozlišujeme a cítíme. Nikdo z nás není ovlivněn jen jedním živlem, neboť v těle každého z nás najdeme všech pět, i když jeden bývá dominantním. Všichni v sobě máme vášnivý oheň, intuitivní vzduch, citlivou vodu, stabilní zemi a navíc vlastní duši, která může po celý život jen sídlit v našem nitru. Pokud jí to však dovolíme, můžeme díky ní objevovat věci a skutečnosti zajímavé, magické, netušené a krásné. Stačí jen chtít...
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Zdena Zdena | E-mail | 14. února 2014 v 20:22 | Reagovat

jsou elementálové hodní ?? :-)

2 Tereza Tereza | E-mail | 20. července 2015 v 18:37 | Reagovat

Úžasně jste to vystihla :) Moc děkuji hned jsem o něco moudřejší :)

3 Patricie Patricie | 27. prosince 2015 v 19:03 | Reagovat

Článek jsem doslova hltala. Jeho obsah je úžasný, ráda jsem si rozšířila obzory.Mockrát děkuji :-)

4 Jájsemjá Jájsemjá | 24. května 2016 v 19:32 | Reagovat

Pěkné ^^

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama